IQ PLUS BAŞARI PROGRAMIMIZ

Son yıllarda kalabalık gruplarla yapılan klasik dershane programları; yani sadece ders yapmak ve test çözmek başarı için yeterli olmamaktadır. Bunların yanında öğrenciyi sürekli takip etmek, her sınavdan sonra başarı analizi yapmak, öğrenciyi motive etmek, düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak, verimli ders çalışmayı öğretmek gibi çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Dolayısı ile, uygulanan eğitim programlarının bu ve benzeri çalışmaları içeren ve öğrenciyi her yönden destekleyen bir program olması kaçınılmazdır. Bundan yola çıkan IQ PLUS Butik Eğitim Merkezi, Türkiye´de bir ilk olan "BAŞARI PROGRAMI"nı başlatmıştır.

IQ Plus Butik Eğitim Merkezi’nin en büyük farkı “Profesyonel Eğitim Danışmanları” ile birlikte çalışıyor olmasıdır. Eğitim danışmanlarımız sayesinde tüm öğrencilerimize periyodik olarak psikolojik ve zihinsel eğitimler verilmektedir.(Uygulanan eğitimler ekte sunulmuştur). Ayrıca tüm öğrencilerimizin öğrenme yetenekleri (görsel-işitsel-dokunsal) tespit edilip, zorlanılan konularda buna göre ders anlatımı veya ödev programı uygulanmaktadır.

IQ Plus Butik Eğitim Merkezi’nde tüm derslerde Konu Tarama Sistemi uygulanır. Bu sistemde her ünite sonunda bir sınav yapılır. Bu sınav sonuçlarına göre öğrencinin o ünite ile ilgili başarısı tespit edilir. Yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler birebir derse yönlendirilip aynı ünite tekrar edilir. Böylece anlaşılmayan üniteler birikmemiş ve öğrenci de bu durumun oluşturacağı stresten kurtulmuş olur.

IQ Plus’ta düzenli ders çalışma alışkanlığını pekiştirmek için ödev sistemi uygulanır. Tüm öğrenciler her hafta gördükleri derslerden ödev alırlar. Bu ödevler sürekli kontrol edilip öğrencinin dosyasına işlenir. Her hafta öğretmenler toplantısı yapılarak tüm bu çalışmalar değerlendirilir. Öğrencilerin ünite sınav sonuçları, ödev başarıları, ders içindeki durumları ve varsa genel deneme sınavı sonuçları değerlendirilir. Bir sonraki hafta yapılacak ek çalışmalar belirlenir.
Ayrıca IQ Plus Butik Eğitim Merkezi’nde LGS, TYT ve AYT sınavlarında derece hedefleyen ve derece potansiyeline sahip öğrenciler için Üstün Başarı Grupları oluşturulur.
Amacımız, öğrenmeyi öğreterek, Atatürkçü ve çağdaş, kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüveni yüksek, başarıya odaklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

IQ PLus, eğitim sisteminin temelini oluşturan ve Türkiye´de bir ilk olan "Başarı Programı" ile tüm öğrencilerimiz öncelikle kendini keşfedecek, kapasitesini arttıracak ve özgüveni yüksek, başarıya odaklı bireyler haline geleceklerdir.
Aşağıda ana başlıklarını verdiğimiz Başarı Programı psikolog ve kurumumuz rehberlik servisi ile birlikte yürütülmektedir.
Ayrıca yıl içersinde ortalama 4 kez gerçekleştirilecek aile seminerleri ile “çalışma alışkanlıkları kazandırmada ailenin rolü”,” çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim”, “bir ergenle yaşama ergenle iletişim” ve “kaygıyla baş etme” gibi konular başta olmak üzere işbirliği ve iletişim sağlanacaktır.

1. AŞAMA· Öğrenme basamakları
ÖĞRENMEDE TARZ YARATMAK
· Temsil sistemleri çalışması-(görsel –kinestetik-işitsel)-Kendini tanıma
· Çoklu zeka
· Kısa süreli bellekte depolamayı arttıran stratejiler
HEDEF BELİRLEME
HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ
HAFIZA TEKNİKLERİ-HATIRLAMA STRATEJİLERİ

2. AŞAMA
MOTİVASYON
Motivasyonun güçlendirilmesinde müzik,resim,tiyatro,edebiyat ve diğer sanat öğeleri bir araç olarak kullanılacaktır.
ÖZGÜVEN
· Başarısızlık korkusuna karşı başarı umudu
· Başarıda çapa ve mazeret rolü
ZAMAN YÖNETİMİ
STRES YÖNETİMİ
ODAKLANMA
· Dikkat stratejileri

3. AŞAMA
Sınava hazırlık ve sınav psikolojisi ve terapisi
Sınav Teknikleri
Psikolojik ve fiziksel hazırlık
Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri(Sanat terapisi tekniklerinden faydalanılacaktır.)

4. AŞAMA
ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMI
· Derece öğrenci stratejileri

KURUMUMUZDA UYGULANAN PSİKOMETRİK TESTLER

GREGORC

Holland İlgi Profili

Eynseck Yetenek Profili

Benlik profili

TCI karakter ve kişilik testi

Lassi Testi

EYT testi