Hesaplama Araçları

YGS Puan Hesaplama

Veri Girişi

Türkçe
(Dil ve Anlatım)
(40)
Temel Matematik
(40)
Sosyal Bilimler
(40)
Fen Bilimleri
(40)
Doğru
Yanlış
Net

Sonuç

YGS1- YGS2- YGS3-
YGS4- YGS5- YGS6-
LYS Puan Hesaplama

Veri Girişi

Tür T.Mat Sos Fen Mat Geo Fiz Kim Biy Edb Cğ1 Tar Cğ2 Fel
Doğru
Yanlış
Net

Sonuç

MF1- TM1- TS1-
MF2- TM2- TS2-
MF3- TM3-
MF4-
8. Sınıf TEOG Puan Hesaplama

Veri Girişi

Tür Mat Fen Tar Dil Din
Doğru
Yanlış
Net

Sonuç

TEOG PUAN-