Veli Seminerleri

Gençlerin Gelecek Kaygısı

Ergenlikten Yetişkinliğe, Kaygılardan Mutluluğa “Genç Olmak”

Bir mesleğe yönelirken etken olan faktörler ve bu faktörlerin iyi değerlendirilmesi sonucunda yapılan Doğru Meslek Seçimleri

Okul Başarısında Ailenin Rolü ve Ana-Baba Tutumları

Verimli ders çalışma teknikleri ve çalışma alışkanlığı kazandırılmasına ebeveynlerin üzerine düşen görev

Ülkemizde değişen son sınav sistemleri hakkında önemli bilgilendirmeler

Ergenlik ve İletişim

Sosyal medya ve son dönem teknolojik bağımlılıklarının okul başarısına ve kişilik gelişimine etkisi, hangi kullanım süreleri aşırıdır?